Pages

Sunday, August 2, 2009

Maniliusova podela zodijaka

Zodijak se deli na 12 znakova, i oni se po elementarnim kvalitetima dele na vatrene, vazdušne, zemljane i vodene, a po dejstvu na kardinalne, fiksne i mutabilne. Usvajajući ovu logiku sada možemo da uvidimo da je moguće podeliti zodijački krug na 3, 4 ili 12 delova.
Ali, na isti taj način, i svaki horoskopski znak možemo da podelimo na 3, 4 ili 12 delova.

Bilo da se bavite ovakvom ili onakvom podelom zodijaka, jednu stvar ne smete da zaboravite. Zodijak je krug. Krug matematički ima 360 radiks stepeni. I to je samo jedna davno uvedena konvencija, jer rotacija Zemlje oko Sunca iznosi 365,25 dana. Bez obzira da li ćete jednog dana raditi proračune sa Marsa ili van ekliptičke ravni našeg Sistema, treba da budete svesni da je matematički stepen samo oznaka i da u suštini možete da operišete podelom znaka na 3, 4 ili 12 delova. U slučaju da primenjujete podelu od 12 delova u jednom znaku, tada svaki segment sa kojim operišete iznosi 2,5 radiks stepena ili 2 uglovna stepena i 30 uglovnih minuta. Da bi ušli dublje moraćete da ta 2,5 stepena ponovo podelite na 3, 4 ili 12 delova.

Dekanatska podela

Podela znakova na po 3 sektora naziva se dekanatska podela. Svaki dekanat zauzima prostor od 10 radiks stepeni (decan = deset). I postoji više načina za ¨organizaciju¨ dekanata (jedan od najviše korišćenih recimo je po haldejskom redu).
U suštini, prvi dekanat svakog znaka se tretira kao fizička forma znaka, drugi kao mentalna, a treći kao duhovna suština. Te u tom smislu, svaki dekanat korespondira sa odgovarajućom planetom (na primer, treći dekanat sa Jupiterom ili Saturnom).
Iako, kao što je već rečeno, postoji više standardnih načina za dekanatsku podelu, ovde ćemo koristiti onu najjednostavniju – logičnu, vedsku podelu.
Ako pogledamo prvi znak, Ovna, možemo da pretpostavimo da najjače dejstvo planeta Mars ispoljava upravo u prvom dekanatu. Dakle, 1. dekanat Ovna ima čist kvalitet Ovna. Drugi dekanat Ovna ima kvalitet Lava (Lav), a treći Strelca (Jupiter).
Koristeći istovetnu logiku, sada možemo da tvrdimo da 1. dekanat Bika jeste Bik (pod vladavinom Venere), 2. dekanat Devica (Merkur) i 3. Jarac (Saturn). I ako pogledamo malo dalje, recimo, 1. dekanat Vodolije jeste Vodolija (Saturn), 2. dekanat je Blizanac (Merkur), a 3. Vaga (Venera). U suštini, dekanati se smenjuju harmonično redosledno prepuštajući vladarstvo planetama triplicitetnih znakova sa kojim korespondiraju. I na isti taj način, možemo da uvidimo da podela svakog znaka na tri dekanata, koristi i sve kvalitete (kardinalni, fiksni i mutabilni).

Preciznosti radi, treba istaći i to da je ova podela u stvari dekanska podela. A da je dekanatska podela ona koja za početak uzima u obzir konstelaciju, a ne zodijački znak. Tako da prvi dekan Ovna počinje horoskopskim znakom Ovna, ali prvi dekanat Ovna počinje zvezdanom konstelacijom Ovna.
Ali, zbog činjenice da većina astrologa tretira ova dva pojma kao jedan, što se odnosi i na najveći broj stručnih tekstova, u daljem tekstu će se dekanska podela nazivati dekanatskom.

Prilikom podele znaka na 4 dela, operiše se sa elementarnim kvalitetima (vatra, zemlja, vazduh i voda). No, o tome neki drugi put, jer ovaj pristup zahteva i određeno alhemičarsko predznanje.


Dodekatemorie

Podela svakog znaka na 12 ili celog horoskopskog kruga na 144 delova je metod najpre korišćen u vedskoj astrologiji. Svaki ovaj deo se naziva dwadasamsa ili kako je to danas uobičajeno dwad. I svaki dvad u kome se nađe određena planeta donosi dodatni podkvalitet. Po nekim autorima, dekanat u kome je smeštena analizirana planeta pokazuje zacrtan put individui, ali dvad stepen te iste planete ukazuje na mogućnosti iskorišćenja potencijala same planete ili načine prevazilaženja problema na koje ta planeta ukazuje.
U staroj Grčkoj, takođe je bila poznata i korišćena dvad analiza. A svaki dvad stepen bio je logično tretiran kao mikrozodijak.
Dakle, ako bi ponovo koristili logičku podelu znaka po dekanatima, sada ulazeći u dvad stepene, možemo da dodamo sledeće kvalitete (recimo na primeru Ovna) - Ovan u prvom dekanatu Ovna ima dvade Ovna, Bika, Blizanaca i Raka (svaka po 2,5 radiks stepena). U drugom dekanatu Lava dvad stepeni pripadaju Lavu, Devici, Vagi i Škorpiji, a u trećem, pod vladavinom Strelca – Strelcu, Jarcu, Vodoliji i Ribama.
Tako na primer, Saturn smešten na 26. stepenu Ovna, pripada 3., mutabilnom dekanatu, pod vladavinom Jupitera, a na dvad stepenu je Vodolije (pri čemu opet ističemo da nije u pitanju Ptolomejeva dekanatska podela).

stepeni AR TA GE CA LE VI LI SC SG CP AQ PI
0-2.5 AR TA GE CA LE VI LI SC SG CP AQ PI
2.5-5 TA GE CA LE VI LI SC SG CP AQ PI AR
5-7.5 GE CA LE VI LI SC SG CP AQ PI AR TA
7.5-10 CA LE VI LI SC SG CP AQ PI AR TA GE
10-12.5 LE VI LI SC SG CP AQ PI AR TA GE CA
12.5-15 VI LI SC SG CP AQ PI AR TA GE CA LE
15-17.5 LI SC SG CP AQ PI AR TA GE CA LE VI
17.5-20 SC SG CP AQ PI AR TA GE CA LE VI LI
20-22.5 SG CP AQ PI AR TA GE CA LE VI LI SC
22.5-25 CP AQ PI AR TA GE CA LE VI LI SC SG
25-27.5 AQ PI AR TA GE CA LE VI LI SC SG CP
27.5-30 PI AR TA GE CA LE VI LI SC SG CP AQ
Tabela podele svakog znaka na 12 dvad stepeni

Markus Manilius, ili u našem prevodu Marko Manilije, bio je svestan ove podele. Podelio je zodijačke znake na dodekatemorie (u značenju - dvanaestine), segmente od 2,5 radiks stepena.
Po Paulusu Aleksandrinusu monomoiria je stepeni vladar date planete, a po nekim drugim izvorima ¨moiria¨ je u vezi sa moirom (parkom ili klotom), legendarnim bićem starogrčke simbolike koja sama (ili sa svoje 2,3, 5 ili još 11 ¨sestara¨, eto opet veze sa podelom zodijaka) određuje sudbinu bića na rođenju.
Manilius se spominje kao rimski pesnik i astronom/astrolog. Njemu se pripisuje delo ¨Astronomicon¨ u 5 tomova. Neki istoričari sumnjaju da je uopšte i postojao jer se ni jedan autor iz kasnijih vremena ne poziva na njegovo delo. Mada se se to može objasniti činjenicom da poslednji tom nije završen, te da delo u staro doba zapravo i nije objavljeno. Sama ¨Astronomica¨ daje nam podatke da je autor živeo kao građanin u Rimu, u doba Avgusta ili Tiberija (1. vek naše ere). I još uvek se vodi polemika da li je Manilius poreklom bio Grk azijatskog porekla ili afrikanac
¨Astronomicon¨, bez obzira na to da li ju je pisao Manilius ili originalno pripada nekom nepoznatom autoru, predstavlja dalekovide i u ono doba radikalno nove ideje. Živeći svoj neobičan život, kao i njen autor, ova knjiga prošla je skriveni viševekovni put sve dok nije stigla do ruku astronoma Regiomontanusa koji ju je štampao 1473. godine.

I za razliku od današnjih astrologa, Manilius dodekatemoriama ili dvadama daje i novo značenje. Prilikom određivanja dodekatemorijske pozicije planete, on pocrtava karakteristike te planete u odnosu na njenu udaljenost od Sunca. Dakle, dodekatemoria date planete se, po Maniliusu, računa tako što računamo udaljenost od Sunca, krećući se kroz Zodijak unapred do planete koju proučavamo. Zatim se ¨uklone¨ segmenti od po 30 stepeni, ukoliko ih ima i dobija se dodekatemoria date planete, tako što se ostatak d-stepeni smesti u isti zodijački znak u kome je posmatrana planeta.
Pošto je verovatno sve ovo zazvučalo prilično komplikovano, uvešćemo primer. Ako dakle osoba ima Sunce na 5. stepenu Lava, a Mesec na 18. stepenu Vage, tada je razlika udaljenosti Meseca od Sunca (krećemo se unapred) 73 stepena. Pošto odbacimo sve segmente od po 30 stepeni, ostaje nam 13 stepeni. Mesec je u Vagi, a dvada ili dodekatemoria koja ¨zahvata¨ 13 radiks stepen je pod vladavinom zodijačkog znaka Ribe (a u dekanatu pod vladavinom Saturna).
Osobi čija se pozicija Meseca analizira sada može da se savetuje da moguće probleme kojima je uzrok Mesec može da reši okretanjem spiritualnosti, a kroz odricanje – Jupiter u sferi Saturna. Ili, ako bi uveli i savremeni pristup, što naravno nije zabranjeno, problem Meseca rešiće Neptun kroz Uran. Jedna od mogućnosti je uzimanje farmaceutskog leka u kombinaciji sa novom medicinskom tehnikom (recimo homeopatsko lečenje se pojavljuje kao idealan primer), a druga je da individua treba da se izrazi na umetnički način kroz nove tehnologije (primer je multimedijalnost na Internetu).

Ovde možemo da uvidimo da je Manilius zapravo pre samog Al-Birunija počeo da uvodi proračunske tačke i da operiše njima. I ne samo to. Koristeći dodekatemorijske pozicije ili dvad stepene sada možemo da u potpuno novom svetlu sagledamo horoskopske karte i možda dobijemo preciznije odgovore. Jer sada stepena pozicija planeta nosi detaljne informacije.

No comments:

Post a Comment