Pages

Wednesday, September 2, 2009

Dekanatsko putovanje

Karta je mapa kosmosa i duše, naših interakcija sa spiritualnim, naših odluka i dejstava, ali i uticaja dalekih pulsiranja sveobuhvatnog. Trojstvo jednog bića, njegovo fizičko, mentalno i duhovno ustrojstvo samo su projekcija Duha. Mi jesmo slika Boga.
Ali, da li ste se ikada zapitali kako se ulazi u suštinu, samu srž te kosmičke slike.
Čovek je obdaren logikom, analizom, a duhovni put sintezom. No, da bi do umeća sinteze i mudrosti koja je iznad inteligencije stigli potrebno je preći taj divni i mučni, ali jedini mogući put - učenje.

Svaki zodijački znak možemo da podelimo na tri dekana ili dekanata, sektore od po 10 radiks stepeni (decan = deset). I to je postupak poznat od davnina, u svim astrološkim školama. Postoji više načina da se znaci podele po vladarstvima planeta, ali ovde će se ispitivati onaj najjlakši, vedski način podele.


Vladavine po dekanatima

Po vedskom redu dekanatima (drekkana-ma) upravljaju planete koje su u triplicitetnom odnosu sa znakom u kome se nalaze. Tako da važi sledeći poredak:

Znak 1. dekanat 2. dekanat 3. dekanat
Ovan Mars Sunce Jupiter
Bik Venera Merkur Saturn
Blizanci Merkur Venera Saturn
Rak Mesec Mars Jupiter
Lav Sunce Jupiter Mars
Devica Merkur Saturn Venera
Vaga Venera Saturn Merkur
Škorpija Mars Jupiter Mesec
Strelac Jupiter Mars Sunce
Jarac Saturn Venera Merkur
Vodolija Saturn Merkur Venera
Ribe Jupiter Mesec Mars

Naravno da ova podela operiše tradicionalnim vladarstvima, ali zapravo nigde ne postoji zabrana da se uvedu i ¨novije¨ planete.
Sam zodijački krug možemo da posmatramo kao harmonično smenjivanje elemenata i dejstava. Po elementima znaci mogu biti vatreni (Ovan, Lav i Strelac), zemljani (Bik, Devica i Jarac), vazdušni (Blizanci, Vaga i Vodolija) ili vodeni (Rak, Škorpija i Ribe). A po dejstvu: kardinalni (Ovan, Rak, Vaga i Jarac), fiksni (Bik, Lav, Škorpija i Vodolija) ili mutabilni (Blizanci, Devica, Strelac i Ribe). No u tom svetlu, mogli bi da pretpostavimo da su prva četiri znaka (Ovan, Bik, Blizanci i Mesec) zapravo kardinalni po razvojnim fazama psihologije jedinke, jer barataju pojmovima ¨ko sam ja?¨, ¨moje¨, ¨šta, gde i s kim¨, ¨poreklo i utočišite¨. Na isti način, mogli bi da pretpostavimo da su sledeća četiri znaka (Lav, Devica, Vaga i Škorpija) fiksni u toku života, jer se njihova suština odnosi na razvijen ego, sposobnost za rad, sposobnost za udruživanje i svest o smrti.
I sledeća četiri znaka (Strelac, Jarac, Vodolija, Ribe) mogla bi da nose mutabilne kvalitete razvojnih faza u životu, jer operišu pojmovima višeg obrazovanja, svesti o ograničenjima, primenom znanja na kolektiv i duhovnošću.

Međutim, posmatrajući celokupan zodijak u smislu smene elemenata i dejstava, sada možemo i da razmotrimo detaljnije kako funkcionišu planete.

Pošto krug naravno nema ni početak ni kraj, prvo ćemo pogledati šta se to dešava na poslednjim stepenima Riba i prvim Ovna. Imamo ¨vodeni¨ (po elementu) , ženski Mars koji se transformiše u vatreni, muški. Na suprotnom kraju imamo prelaz iz Device u Vagu. Venera se iz znaka Device, gde ima zemljani ženski kvalitet, transformiše u mušku vazdušnu planetu.
Ovde sada možemo da uočimo da se pojavljuje par Mars – Venera, da su zastupljeni svi elementi i da obe planete menjaju svoje polaritete. Transformacija jednog znaka u sledeći po redu odvija se preko iste planete. Zato možemo da zaključimo da su krajnji stepeni Device i Riba, i početni stepeni Vage i Ovna zapravo tačke polariteta smene ¨ženskog u muški¨ principa. Tačke u kojima je osobi otvorena mogućnost da proširi svoj duh time što će postati svesna da ona po određenju nije samo žensko ili muško, već da su joj pružene mogućnosti da kroz život prolazi koristeći psihološke karakteristike oba pola. Ovo su zapravo tačke zrelosti jedinke.

Samo, primenjujući ovu logiku možemo da potražimo i ¨žižne¨ tačke ovih polariteta. Ni sam Yin-Yang, žensko - muški princip nije prosta smena. Tamo gde je Yang najjači javlja se donekle i Yin, i obrnuto. Dakle, tačke koje tražimo mogu da se nađu samo na jednakoj udaljenosti od tačaka polariteta. A to su poslednji stepeni Blizanaca i Strelca, i početni stepeni Raka i Jarca.

Da pogledamo detaljnije. Vladar poslednjeg dekanata Blizanaca je Saturn, a prvog Raka je Mesec. Saturn se sada iz mutabilnog, muškog kvaliteta transformiše u Mesec (kardinalni, ženski). Pošto se vladar u potpunosti menja, zapravo imamo slučaj transmutacije, kompletne promene.
U poslednjem dekanatu Strelca vladar je Sunce, muško, mutabilno; a prvi dekanat Jarca je pod vladavinom Saturna, sa kardinalnim i ženskim kvalitetima. Vrelo u hladno, vatreno u zemljano. Ponovo se javlja potpuna transmutacija.
Očigledno je da je dinamika metafizike poslednjih stepena Blizanaca i Strelca drugačija od one koja se odvija u Devici i Ribama.
Ali, sada se pojavljuje dilema. Kako to da u ovim tačkama imamo Saturn u Mesec i Sunce u Saturn? Zašto sa jedne strane stoje i Mesec i Sunce, a sa druge sam Saturn?
Ili, dilema zapravo i ne postoji?
Znamo vrlo dobro i dosta detaljno da je Saturn zakon (karma) i sve što spada pod resor ¨višeg zakonodavstva¨. Da li su sada, razmišljajući u tom pravcu, polarni sektori horoskopa podeljeni na slobodnu volju jedinke i karmički zakon?
Tako sada imamo prelaz muškog Saturna u ženski Mesec kao početak karmičkog ciklusa. Osoba se iz ¨viših sfera¨ ili uopšte, nekih drugih dimenzija spušta u materjalni svet i počinje život. I prelaz muškog Sunca u ženski Saturn gde osoba napušta materjalni svet i vraća se u okrilje univerzalnog zakona.
Pri čemu možemo da uočimo da se život jedne osobe, znači njeno fizičko telo i duša koja je za svaki život drugačija (ovde moramo biti svesni razlike među pojmova ¨duša¨ i ¨duh¨) bazično sastoji od Meseca, Sunca i Saturna. Od sektora slobodne volje (Mesec i Sunce), gde se dešavaju transformacije sazrevanja i oblikuje buduća karma, i karmičkog sektora u kome je osoba ¨primorana¨ da uživa u plodovima postojeće karme, kakva god da ona jeste.

Putujući kroz Zodijak ne vrtimo se u krug, već se spiralno uzdižemo ka univerzalnom znanju, menjajući polove i kvalitete. Svešću osvetljavamo stazu pred sobom i pred čovečanstvom, i ubrzavamo evoluciju duha. I igramo božanski ritmički ples.

No comments:

Post a Comment