Pages

Friday, November 19, 2010

Važniji meteorski pljuskovi

Kvadrantidi 01-03.02. Dan maksimuma 03.02.

Virginidi 01.03 - 10.05. Dan max. 03.04.

Liridi 15-25.04. d.m 22.04. roditeljska kometa 1861. I(Thatcher)

Eta-akvaridi 01-10.05. d.m. 05.05. rod. kometa Halley

Beta-tauridi 24.06.-06.07. d.m. 30.06. r.k. Encke

Delta-akvaridi 15.07.-25.08. d.m. 08.08.

Perseidi 01.-20.08. d.m. 12.08. r.k. Swift-Tuttle

Orionidi 02.10.-07.11 d.m. 21.10 r.k. Halley

Tauridi 01.10-25.11. d.m. 10.11. r.k. Encke

Leonidi 10.- 21.11. d.m. 17.11. r.k. Tempel-Tuttle

Andromedidi (Bielidi) 02.-22.11. r.k. Biela

Geminidi 05.-19.12. d.m. 13.12. r.k. Phaeton

Ursidi 17.- 26.12. d.m. 22.12. r.k. Tuttle


Stajala sam nekog skorog leta na jednom beogradskom brdu noćima, uporno pokušavajući da vidim Perseide, ali... ništa. Grad ima previše veštačkog svetla i zagađenja. Samo Mars tamo u daljini i Polarna zvezda.
A pričalo se da je u Bugarskoj bilo fantastično.

Blago braći Bugarima...


No, tražeći nešto "mrduljasto" da bih unela malo zabave u ovaj post naleteh i na ovo. Postovano je pre 4 dana i najavljuje meteorsku kišu iznad Srbije i Makedonije, sa sutrašnjim datumom kao danom maksimuma.

We'll see... nadam se Tauride.No comments:

Post a Comment