Pages

Tuesday, July 26, 2011

Uranska astrologija

I dan danas nije baš svim astrolozima dovoljno jasno da li uranska astrologija barata hipotetičnim nebeskim telima tamo negde u Kujperovom asteroidnom prstenu ili su u pitanju klasične proračunske tačke. Kao i uvek kada je nešto uransko u igri mišljenja su podeljena.

Nemački astrolog Alfred Witte se smatra osnivačem Hamburške škole astrologije, nazvanoj po grupi astrologa koja se pod Viteovim vođstvom okupljala u Hamburgu početkom 20. veka. Sam naziv škole nastao je u Lajpcigu 1923. godine na Drugom nemačkom astrološkom kongresu. A najvažniji Viteovi učenici i naslednici bili su Fridrih Zigrin i Ludvig Rudolf. A priča počinje ovako...

Prvi Viteovi spisi bavili su se brojnim istorijskim astrološkim tehikama, kao što su pozicije kuća, sistemi planetarnih vladarstava, planetarne formule slične arapskim tačkama, i u njima je ovaj detaljan i vrlo koncizan astrolog pokušavao da utvrdi stepen verodostojnosti. Nešto kasnije inspiraciju je pronašao na samim granicama Mlečnog puta.
U svojoj potrazi za Plutonom, čije se postojanje tada matematički pretpostavljalo, Vite je tvrdio da postoji još 4 nebeska tela iza samog Plutona, dok je Zigrin tvrdio da ih je čak 8. Vite ih je nazvao Kupidon, Had, Zevs i Kronos, a Zigrin je dodatnih 4 priključio pod imenima Admetos, Vulkan, Poseidon i Apolon. Slagali su se u činjenici da se ove planete nalaze u „transneptunskoj“ regiji, području Kujperovog pojasa ili Oortovog prstena. I zbog toga su uopšteno označavana kao transneptunska tela, iako astronomski ni do današnjeg dana nisu potvrđena. Dalji rad Hamburške škole bavio se proračunskim tačkama.
Ludvig Rudolf je 1932. godine štampao „Priručnik planetarnih uticaja“ gde je detaljno opisao Viteovu astrološku filozofiju. Ali s obzirom da su tada, a pogotovo u Nemačkoj zbog jačajućeg nacizma, vremena bila vrlo opasna ova knjiga je bila jedna od onih koje su gorele po nemačkim trgovima. I naravno, kao što se i moglo očekivati, Vite i Rudolf su bili proglašeni neprijateljima države i upućeni da izdržavaju kazne u koncentracionom logoru. Pre samog transporta Vite je izvršio samoubistvo, dok je Rudolf strpljivo izdržao teret sudbine i uspeo da dočeka pad Trećeg Rajha.
U toku samog rata nezvanični student Hamburške škole Rajnhold Ebertin preradio je Rudolfov priručnik i bukvalno ga očistio od transneptunskih tela, te se fokusirao na tumačenje proračunskih tački. Ovo delo je nazvao „Kosmobiologija“ i kasnije je preštampano pod imenom „Kombinacija zvezdanih uticaja“ i doživelo je nebrojeno mnogo izdanja u celom svetu.


Nova astrološka psihologija

Završetkom rata Hamburška škola je doživela preporod, mada je preovlađujuća struja u njoj bila ona koja se bavila samo proračunskim tačkama. Nešto kasnije u obavezan deo obuke astrologa i analize karti uvedeni su aspekti koje klasično poimanje astrologije zanemaruje kao nebitne. Tako se ova škola bavila i aspektima polukvadrata, seskikvadrata, kao i uticajima uglova od 22,5º, 67,5º, 112,5º, 157,5º . Bivši podpredsednik Hamburške astrološke škole Rut Brumund odvojila je ova učenja i osnovala Novu školu uranske astrologije. Dakle, „Uranska astrologija“ barata proračunskim tačkama, te nisu u pitanju još uvek nedokazana nebeska tela.

Proračunske tačke nisu ništa novo u astrologiji, i one koje se pamte i vrlo često koriste razvio je Al Biruni arapski naučnik još u doba Srednjeg veka. Ali „standardne“ ili birunijevske tačke se dobijaju sabiranjem ili oduzimanjem lučnih stepeni nebeskih tela, dok Uranska astrologija koristi metodu tetive. Na zodijačkom krugu se povuče tetiva između određenih planeta i pronađe njena sredina. Ta dobijena tačka je i pozicija tražene proračunske tačke.

Uranska astrologija je decenijama smatrana za neku vrstu razbibrige među „ozbiljnim“ astrolozima, da bi od 1970. godine pa naovamo počela da zauzima daleko poštovanije pozicije. Usmeravanjem konsultacija od konkretnih predikcija ka psihološkim uticajima, ona je pronašla svoje pravo mesto.
Iako fizički nedokazana tela, uranske planete se tretiraju kao neka vrsta psiholoških čvorišta i tumačenja se zato i odnose samo na procenu karaktera.

Uopšteno rečeno Kupidon predstavlja našu sposobnost udruživanja, umetničke kvalitete ili stremljenja, njegova negativna strana je eksluzivitet i često snobizam. Had je ona tamna, tajanstvena strana ličnosti koja se bavi prošlošću i sramotom. Za osobe sa istaknutim Hadom kaže se da mogu da biraju da li će biti lekari, pogotovo hirurzi, astrolozi ili će se baviti prostitucijom. U njemu zaista postoji nešto što osobu prosto tera da se bavi nekom vrstom ogoljavanja, a način na koji će to postići zavisiće od ličnih afiniteta i naravno moralnih kodeksa. Zevs predstavlja vatrene, dinamičke, kreativne i liderske tendencije. Odlične pozicije zauzima kod inženjera, mada su njegove negative osobine preterano samopouzdanje i često bes. Kronos predstavlja eksentričnosti psihe, vrstu vođstva i nezavisnosti koja se u idealnim slučajevima pokazuje kod psihijatara ili vodećih ljudi u kompanijama, dok je Apolon deo onih progresivnih energija obilja i entuzijazma. On je želja za putovanjima, trgovinom, komunikacijom, dok sa negativne strane može odvesti ili u preterano detaljisanje ili u površnost. Admetos je fokus, intenzivirana energija, mada se za njega često kaže i da je pokazatelj početka i kraja života. Može biti izražen kod astrologa, mada najbolje funkcioniše kod izumitelja-praktičara. Vulkan je osnovna “sirova” zapravo instiktivna energija, energija regeneracije. Vezan je i za zanimanja koja se tiču energetike i koliko god može da izazove metereološku i umnu oluju, isto toliko je sposoban da osobu zavede snovima o svemoći. Posejdon predstavlja idealističku ili “časnu” stranu svakog od nas. Trebalo bi da je dobro postavljen kod religioznih vođa, medijuma i proroka, uopšte ljudima koji se bave divinacijom. Međutim, u odličnim pozicijama nalazi se i kod glumaca i zabavljača.

I možda deluje čudno, ali uranske planete funkcionišu slikajući naš unutrašnji portret. A s obzirom da danas gotovo svi astrološki programi poseduju prikaze ovih tela možete i sami pomalo istraživati u ovom pravcu, i možda sagledati neku kartu na potpuno nov način.

No comments:

Post a Comment