Pages

Tuesday, December 6, 2011

Po Tibetu


Alexandra David-Nell
Mystiques et Magicieus du Tibet


Kasnije sam prošla kroz kraj koji se pruža iza dalekih planina koji je tog dana ograničavao moj vidokrug. Videla sam Lasu, Šigatce, pustinju od trave sa jezerima velikim kao mora, Kam, kraj razbojnika - vitezova i čudotvoraca, neistražene šume Poa i čarobne doline Tsaronga u kojima su zrili narovi, ali ništa nije moglo da umanji uspomenu na taj prvi susret sa Tibetom.
Posle nekoliko nedelja lepog vremena sneg je ponovo počeo da pada. Moje su se zalihe iscrple. Nosači i posluga su se uznemirili i počeli da se svađaju; jednog sam dana morala da razdvajam dva muškarca koji su se sa noževima u rukama tukli za mesto pored vatre...1912. godine kada je dalaj-lama boravio na Himalajima postavila sam mu različita pitanja koja su se odnosila na lamaističko učenje. On mi je na njih prvo odgovorio usmeno. Zatim je od mene, da bi izbegao nesporazume, zatražio da načinim listu novih pitanja koja se tiču tačaka koje mi još uvek nisu jasne, a dobila sam pisane ogovore na njih. Ovo je odlomak iz tih pisanih odgovora.
"Bodisatva je", kaže dalaj-lama, "baza iz koje mogu da se stvore bezbrojni magični oblici. Snaga koju ona stvara iz savršene koncentracije misli omogućava joj da istovremeno stvori fantom koji je njoj sličan među hiljadama miliona ljudi. Ona može da stvara ne samo ljudske oblike, već i mnoge druge, čak i neživa bića kao što su kuće, ograde, šume, putevi, mostovi, itd. Može da izaziva atmosferske pojave, kao i napitke za besmrtnost koji utoljuju svaku žeđ." (Ovaj izraz, objasnio mi je, treba da se shvati i bukvalno i simbolično.)
"U stvari", zaključuje dalaj-lama, "njena moć da stvara magične oblike je neograničena."
Teorija koju je ustanovio najveći autoritet zvaničnog lamaizma je istovetna sa teorijom objavljenom u mahajana budističkim spisima.
Tu je nabrojano deset vrsta magičnih tvorevina koje mogu da proizvedu bodisatve.
Ono što je rečeno o načinu na koji neki buda može da stvara magične oblike, može da se primeni na bilo koje drugo ljudsko biće, pa bilo ono božansko ili demonsko. Postoji samo jedna razlika u stupnju moći, a ona zavisi jedino od jačine koncentracije duha i "kvaliteta" samog duha.
Tulkui mističnih ličnosti koje supostoje sa svojim tvorcem, mogu da se poštuju odvojeno, što je dokaz više da Tibetanci ne veruju da je božanska, ili neka druga ličnost, potpuno ovaploćena u svom tulkuu. Tako, dok dalaj-lama koji je tulku Čenreciga boravi u Lasi, govori se da Čenrecig boraviu Nankai Potali, ostrvu nedaleko od kineske obale. Eupagmed, čiji je trači-lama tulku, stanuje u zapadnom raju - Noub Devačenu.
Priča se za naših dana, da kada je trači-lama pobegao iz Šigatcea, za sobom ostavio utvaru koja mu je savršeno bila slična i koja se ponašala onako kako je on to imao običaj da radi, i tako je uspeo da sve zavara. Kada je lama bio na sigurnom, van granice, utvara je nestala.(čod)

Vizije đavolske crvene gozbe nestaju, smeh i krici moraju da prestanu. Potpunu samoću u tmini i ćutanje zamenjuje mračna pijanka, a oduševljenje koje je prouzrokovalo njegovo dramatično žrtvovanje se malo-pomalo smiruje kod slavljenika.

On sada treba da zamisli da je postao mala gomila ugljenisanih ostataka koja se izdiže iz jednog blatnjavog crnog jezera - kal duhovne prljavštine koju je navukao i loša dela koja je izvršio tokom mnogobrojnih uzastopnih života čiji se početak gubi u tmini vremena.
On treba da shvati da je ideja o žrtvovanju koja ga upravo oduševljava samo iluzija rođena iz slepog ponosa koji je bez osnove. U stvari, on nema ŠTA da pruži zato što je i sam NIŠTA. (GČOD)
Po Padmasambavi etape duhovnog napretka u "Direktnom putu" odvijaju se na sledeći način.
1. Treba pročitati veliki broj knjiga o religijama i različitim filozofijama; slušati rasprave učenih ljudi i učitelja koji propovedaju razne teorije; sam eksperimentisati sa metodama svakevrste.

2. Među svim učenjima koja smo ispitali odabrati jedno, a napustiti ostala isto tako kao što orao bira svoj plen među čitavim stadom.

3. Živeti skromno, izgledati pokorno, izbrisati svoju ličnost, ne težiti da se bude velikan. Ali iza te fasade beznačajnosti uzdizati svoj duh i lebdeti iznad svih počasti i iznad zemaljske slave.

4. Biti ravnodušan na sve. Raditi kao pas ili svinja koji jedu ono što im je dato. Ništa ne odabirati među stvarima koje nam se daju. Ne naprezati se da bi se nešto dobilo ili izbeglo; uzeti ono što dođe, bogatsvo ili siromaštvo, pohvala ili prezir. Prestati sa razlučivanjem vrline od mane, slave od stida, dobra od zla. Uopšte se ne žalostiti, ne kajati se, ne žaliti pa bilo šta da smo učinili, a sa druge strane sebi ne čestitati ni na čemu, ne uznositi se ni zbog čega.

5. Posmatrati bez uzbuđenja, bistra duha, sukob mišljenja i druge razne aktivnosti. Misliti: "Takva je priroda stvari, način da svi budu posebne jedinke." Gledati na svet kao što čovek koji se nalazi na najvišoj planini gleda ispod sebe doline i vrhove koji su manje uzdignuti od njegovog.

6. Šesta etapa ne može da se opiše, ona je jednaka stvaranju praznine.Biti ništa.

No comments:

Post a Comment