Pages

Tuesday, June 19, 2012

Ipak možeGodine 1675. španski guverner Huan Trevinjo je uhapsio četrdesetsedam Pueblo vračeva i optužio ih za veštičarenje. Španci su bičevali i mučili sve, a obesili nekoliko njih. Pre nego što su stigli da ubiju i ostale, grupa naoružanih Pueblo Indijanaca prisilila je guvernera da ih oslobodi. Jedan od zatvorenika, duhovni vođa po imenu Pope, počeo je da kuje zaveru za isterivanje Španaca. Do leta 1680. pridobio je vođe skoro svih okolnih sela. Pobuna je počela 9. avgusta 1680. i usledila je krvava borba. Na kraju, Pueblo Indijanci su uspeli da nateraju Špance na potpuno povlačenje.


Pope je postao vođa svih Pueblo Indijanaca i, po njegovom naređenju, uništene su sve hrišćanske crkve i simboli. Hrišćanski brakovi su proglašeni nevažećim i ljudi su se vratili tradicionalnoj religiji. Pobuna je imala dugoročni efekat. Kada su se, nakon Popeove smrti, španski misionari vratili, više nisu pokušavali da ponovo primene encomiendu ili iskorene Pueblo religije, te su one preživele do danas.


Indijanske religije
Paula Harc

No comments:

Post a Comment