Pages

Wednesday, June 27, 2012

Prebivajući stadijum - Myo


"Neznanje" (avidja) znači odsustvo prosvetljenja, to jest zabludu. "Prebivajući stadijum" znači "tačku na kojoj um prestaje da prebiva". U budističkom učenju govorimo o pedesetdva stadijuma, od kojih je jedan stadijum onaj u kojem se um vezuje za bilo koji predmet na koji naiđe. Ovo vezivanje je poznato kao tomaru - "zaustavljanje" ili "prebivanje". Um se zaustavlja na jednom predmetu umesto da teče od jednog predmeta do drugog (kao što um čini kad sledi sopstvenu prirodu).
U slučaju mačevalaštva, na primer, kad protivnik pokuša da te udari, tvoje oči istog trenutka hvataju pokret njegovog mača i ti onda možeš da nastojiš da ga pratiš. Ali, čim se to dogodi, ti prestaješ da budeš svoj gospodar i sigurno je da ćeš biti poražen. Ovo se naziva "zaustavljenjem". (Međutim, postoji i drugi način dočekivanja protivnikovog mača.)
Nema sumnje da vidiš mač koji tek što se nije sručio na tebe, ali nemoj svoj um tu da zaustavljaš. Nemoj smerati protivnapad da bi uzvratio na njegov preteći udarac, nemoj imati nikakvih proračunatih misli. Jednostavno registruj protivnikov pokret, nemoj dozvoliti umu da se na njemu "zaustavlja", već nastavi da se prirodno krećeš ka protivniku i iskoristi njegov napad okrećući ga protiv njega samog. Tako će njegov mač koji je trebalo da te ubije postati tvoj i oružje će pasti na tvog protivnika.
U zenu, ovo je poznato kao "prisvajanje neprijateljevog koplja i njegovo korišćenje kao smrtonosnog oružja". Suština je u tome da protivnikov mač, nakon što pređe u tvoje ruke, postaje instrument njegovog sopstvenog uništenja. Ovo se naziva "bez-mača" u tvojoj terminologiji. Čim se um "zaustavi" na predmetu bilo kakve prirode - bio to protivnik ili tvoj sopstveni mač, na čoveku koji se sprema da ti zada udarac ili na maču u njegovim rukama, vrsti ili snazi njegovog pokreta - ti prestaješ da budeš svoj gospodar i sigurno ćeš postati žrtva neprijateljevog mača. Kada staneš nasupret njega, on će odneti tvoj um sa sobom. Zato nemoj uopšte razmišljati o sebi . To jest, potrebno je prevazići suprotstavljanje subjekta i objekta.


...


Mudri ljudi, sa druge strane, koji se približavaju stanju prosvetljenja, shvataju da Fudo simboliše Nepokretnu prađnu kao razoritelja. Onog koji na taj način postane prosvetljen i koji vodi svoj život u skladu sa primerom koji daje Fudo Myo, neće dotaći đavolski duhovi. Myo je simbol nepokretnosti duha i tela. Ne kretati se znači ne "zaustavljati" se na predmetu koji vidimo. Jer čim je opažen, on nastavlja svojim putem i um se ne zarobljava. Kada se um "zaustavlja" na svakom predmetu koji se pojavi, on je uznemiren svakojakim mislima i osećanjima. Ovo "zaustavljanje" neizbežno dovodi do kretanja koje predstavlja uznemirenje. Mada je um izložen "zaustavljanjima", on u sebi ostaje nepokretan iako površno gledano nije tako.


Na primer, pretpostavimo da pred tobom stoji deset protivnika od kojih svaki čeka spreman da na tebe udari mačem. Čim se rešiš jednog, ti prelaziš na drugog, ne dozvoljavajući svom umu da se "zaustavi" na bilo kojem od njih. Ma koliko brzo se smenjivali udarci, ti ne dozvoljavaš da prođe bilo koje vreme između dva udarca. Na ovaj način ti ćeš uspešno izaći na kraj sa svom desetoricom. Ovo je moguće samo onda kada se um kreće sa jednog predmeta na drugi tako da ga ništa ne "zaustavlja" ili zarobljava.Ukoliko tvoj um nije u stanju da se kreće na ovaj način, izvesno je da ćeš izgubiti bitku negde između dva dvoboja.


Takuanovo pismo Jagju Tađima No Kami Munenoriju o tajni pokretne radnjeDanas se Venera stacionira direktno.
U toku retrogradnosti bila je simbol borbe i rata.

Pošto je u pitanju moj vladar znam jako dobro kako to izgleda.
Borila sam se sa desetoricom istovremeno bez zaustavljanja uma.

Uspela sam.
Sada idemo dalje.


Prema umu se ne sme ponašati kao prema mački vezanoj za uzicu. Um mora biti prepušten sam sebi, potpuno slobodan da se kreće u skladu sa svojom sopstvenom prirodom. Ne smeštati ga i ne parcijalizovati ga je cilj duhovne obuke. Kad on nije nigde, on je svugde. Kad on zauzima jednu desetinu, on je odsutan u svih devet desetina. Mačevalac treba da disciplinuje sebe da mu um ide svojim sopstvenim putem, a ne da svesno pokušava da ga negde zatoči. 


No comments:

Post a Comment