Pages

Wednesday, October 8, 2014

Debili nikada neće shvatiti...


... a za trunku malo inteligentniji debili pokriće se ćebetom emocija da se slučajno nešto ne promeni i da slučajno ne preuzmu odgovornost.


Utvrđivanje i dinamika veze
(bračne, poslovne, prijateljske, roditeljske, koje god)


Odnosi sa drugim ljudima obostrano su određeni: svaki sudeonik daje važan doprinos tom određenju. Od samog početka sudeonici pregovaraju o davanju i uzimanju. Zajedno, vi i vaš partner kujete uslove, pravila i smernice. Prema tome, ako vam se pogodba ne dopada, nemojte da krivite samo vašeg partnera. Imate jednake procente vlasništva nad vezom. Evo kako to ide:

Osoba A počinje da angažuje osobu B na način koji daje ton vezi. Osoba B zatim reaguje na tu početnu određujuću poruku tako što šalje svoj odgovor kojim prihvata ili odbija definiciju osobe A. Ako je poruka odbijena, osoba B može da se potpuno povuče ili da je na neki način modifikuje. Ako odgovor osobe B menja definiciju, onda će A zauzvrat prihvatiti ili odbiti tu novu definiciju i odgovoriti B. Ovo se nastavlja sve dok veza ne bude uređena i prihvaćena. Na ovaj način, vi ste aktivan sudeonik u stvaranju uslova za svaku od svojih veza.

Filip Mekgro
Životne strategije


1 comment:

  1. Bilo kada i bilo gde, ono što se jedino računa, je Objektivna, Svesna Ljubav. Ona je izuzetno retka i prevazilazi sposobnosti običnih ljudskih bića. Mi poznajemo jedino subjektivnu ljubav. Nesposobnost da se voli direktno je povezana sa nesposobnošću da se bude istinski obziran, nesposobnošću da se zadrži pažnja, mnoštvom "Ja", koje je ljudska glavna karakteristika. Ovakvi kakvi smo, u stanju smo samo da reagujemo na podsticaje u skladu sa zakonima mehaničkih asocijacija, kao i u skladu s tim koje "Ja" trenutno preovlađuje u nama.

    Objektivna ljubav je nešto drugo. Neko je u vezi nje rekao: "Sa uobičajenom ljubavlju jednu stvar volim, drugu mrzim. Danas te volim, a naredne te nedelje, narednog sata, ili narednog minuta, mrzim. Onaj ko zaista voli može da bude; onaj ko može da bude, može da dela; onaj ko može da dela, jeste. Da bi saznao šta je prava ljubav, čovek mora da zaboravi sve o ljubavi i mora da potraži pravac. Volimo jer se nešto u nama kombinuje sa tuđim emanacijama iz instinktivnog, emocionalnog ili intelektualnog centra. Ili to moze doći od uticaja spoljnog oblika; ili od osećanja - volim te jer me voliš, ili zato što me ne voliš; od tuđih sugestija; osećanja superiornosti; od sažaljenja; i iz mnogih drugih razloga, subjektivnih i egoističnih. Dopuštamo sebi da se na nas utiče. Sve nas privlači ili odbija. Postoji polna ljubav, koja je obično poznata kao "ljubav" muškarca i žene - kada ona nestane, muškarac i žena se više ne vole. Postoji emocionalna ljubav, koja izaziva upravo suprotno i čini da ljudi pate."

    Jedino Svesna Ljubav izaziva isti odgovor.

    ReplyDelete