Pages

Saturday, June 25, 2011

Vigyan Bhairav Tantra

Devi pita:

O Šivo, šta je tvoja stvarnost?
Šta je ovaj čudima ispunjen svemir?
Šta čini seme?
Ko usaglašava univerzalni točak?
Šta je ovaj život iznad forme koja prodire u formu?
Kako možemo da uđemo u njega potpuno,
iznad prostora i vremena,
imena i opisa?
Razjasni moje sumnje!

Šiva odgovara:


1.

Blistava, ovo iskustvo se uočava između dva disanja.
Pošto udahneš
i upravo pre izdisaja – dobrobit.


2.

Kako se dah okreće od dole ka gore,
i ponovo kako se dah vrtloži od gore na dole –
kroz oba ova perioda,
shvati.


3.

Ili, kad god se udisaj i izdisaj sjedine,
u tom trenutku manja energija dodirne
centar sa većom energijom.


4.

Ili, kada je dah potpuno izbačen (napolju) i sam je sebe zaustavio,
ili je potpuno unutra (unutra) i zaustavljen –
u tom univerzalnom prekidu, jedan deo sopstva nestaje.
To je teško samo za nečiste.


5.

Pažnja između obrva,
pusti um da bude ispred misli.
Pusti da oblik bude ispunjen suštinom disanja
od vrha glave
i odande da se pokaže kao svetlost.


6.

Kada se baviš zemaljskim poslovima, zadrži pažnju između dva daha,
i tako radeći, u par dana ponovo se rodi.


7.

Sa nedokučivim dahom u centru čela,
kako ovo dodirne srce u trenutku spavanja,
imaj upravljanje nad snovima i nad samom smrću.


8.

Sa najvećom predanošću
skoncentriši se na dva spajanja dahova
i znaćeš onog koji zna.


9.

Lezi kao mrtva.
Besna u ljutnji, ostani tako.
Ili zuri bez pomeranja trepavica.
Ili sisaj nešto i postani sisanje.


10.

Dok si milovana, Slatka Princezo,
uđi u milovanje večnog života.


11.

Zatvori vrata čula kada osetiš prikradanje mrava.
Tada jeste.


12.

Kada si na krevetu ili sedištu.
Dopusti da postaneš beztežinska,
iznad uma.


13.

Ili, zamisli pet obojenih krugova paunovog repa
da su pet tvojih čula u neizmernom prostoru.
Sada dozvoli da se njihova lepota istopi unutar njih.
Slično tome, na bilo kojoj tački u prostoru ili na zidu – dok tačka ne nestane.
Tada se tvoja želja za sledećim ispunjava.


14.

Usmeri svu svoju pažnju u živac,
osetljiv kao lotosovo vlakno,
u sredini svog kičmenog stuba.
U njemu budi transformisana.


15.

Zatvaranjem svih sedam otvora na glavi rukama,
Prostor između tvojih očiju postaje sveuključujući.


16.

Blagoslovena,
kao što se osećaji upijaju u Srce,
dosegni cenar lotosa.


17.

Nezabrinuti um, sadrži u sredini – dok.


18.

Pogledaj sa ljubavlju na neku stvar.
Ne prelazi na sledeću.
Tu u središtu stvari -
blagoslov.


19.

Bez podrške na nogama ili rukama,
sedi samo na stražnjicu.
Odjednom koncentrisanje.


20.

U pokretnom vozilu, ritmički se ljuljajući,
iskusi.
Ili u mirnom vozilu,
puštajući samu sebe u usporenim nevidljivim krugovima.


21.

Probodi neki deo svog nektarom ispunjenog oblika
iglom,
i pažljivo uđi u probadanje
i održavaj se do unutrašnje čistoće.


22.

Neka pažnja bude na mestu
gde vidiš kako se odvija prošlost,
i čak tvoj oblik,
izgubivši sadašnje osobine,
je izmenjen.


23.

Oseti objekat (stvar) ispred tebe.
Oseti odsustvo svih ostalih stvari osim ove jedne.
Tada ostavljajući sa strane osećanje objekta
I osećanje nedostajanja,
Shvati


24.

Kada se osećaj protiv nekog ili za nekog pojavi,
ne postavljaj ga na dotičnu osobu,
nego ostani usmerena.


25.

Kao što imaš potrebu
da uradiš nešto,
Stani.


26.

Kada neka želja dođe, razmotri je.
Onda, odjednom, prekini je.


27.

Hodaj do iznemoglosti i onda,
padajući na zemlju,
u tom padanju budi potpuna.


28.

Pretpostavi da si postepeno napuštena
od snage ili znanja.
U trenutku napuštanja,
nadmaši (podigni se iznad).


29.

Posvećenost oslobađa.


30.

Zatvorenih očiju,
Vidi svoje unutrašnje biće detaljno.
I tako vidi svoju pravu prirodu.


31.

Gledaj u posudu bez viđenja
Strane materjalnog.
U nekoliko trenutaka postani svesna.


32.

Gledaj kao da vidiš po prvi put
Osobu punu lepote
Ili običnu stvar.


33.

Jednostavno gledajuću u plavo nebo
Iznad oblaka
Spokojstvo.


34.

Slušaj dok se osnovno mistično učenje ugrađuje.
Očiju mirnih, bez treptaja,
odjednom, postani potpuno oslobođena.


35.

Na ivici dubokog bunara
gledaj postojano u njegove dubine dok –
čudesnost.


36.

Gledaj neku stvar,
Onda polako povuci svoj pogled od nje,
onda polako povuci svoju misao od nje.
Tada jeste.


37.

Boginjo,
Zamisli slova Sanskrita u ovim
medom ispunjenim sferama svesnosti,
Prvo od slova,
Sve finije kako zvuči,
tada kao najfinije osećanje.
Tada, ostavi ih sa strane, budi slobodna.


38.

Kupaj se u središtu zvuka,
Kao u neprekidnom zvuku vodopada.
Ili, stavljajući prste u uši,
slušaj zvuk zvukova.


39.

Izvedi zvuk,
Kao OM??
Polako,
Kao što zvuk uđe u ispunjenost zvukom,
tako uradi i ti.


40.

U početku i
postepenim usavršavanjem zvuka svakog slova,
Probudi se.


41.

Dok slušaš žičane instrumente,
slušaj njihov složen centralni zvuk,
Stoga sveprisutnost.


42.

Zapevaj zvuk glasno,
Tada sve tiše i tiše
Kako osećanje tone
u ovu tihu harmoniju.


43.

Sa ustima lagano otvorenim,
Zadrži um u sredini jezika.
Ili, kako dah lagano uđe,
Oseti zvuk “HH”.


44.

Skoncentriši se na zvuk “OM” (AUM)
Bez ijednog “A” ili “M”.


45.

Tiho zapevaj reč sa završetkom na “AH”.
Tada na “HH”,
Bez napora, spontanost.


46.

Zaustavi uši pritiskanjem
A rektum kontrakcijama,
Uđi u zvuk.


47.

Uđi u zvuk svog imena
I, kroz ovaj zvuk,
Sve zvukove.


48.

Na početku seksualnog sjedinjenja
Zadrži pažnju na vatru sa početka,
I tako nastavljajući,
Izbegni žar na kraju.


49.

Kada su u takvom zagrljaju tvoja čula uzdrhtala kao lišće,
Uđi u to drhtanje.


50.

Čak i sećajući se spajanja,
Bez zagrljaja,
Transformacija.


51.

Kroz radošću susreta sa dugo odsutnim prijateljem,
proširi ovu radost.


52.

Dok jedeš ili piješ,
postani ukus hrane ili pića,
i budi ispunjena.


53.

O lotosolikih očiju,
Slatka na dodiru,
Kada pevaš, gledaš, kušaš,
Budi svesna da jesi i otkrij
večni život.


54.

Kad god je zadovoljstvo pronađeno,
U bilo kom činu,
Shvati to.


55.

U trenutku spavanja,
Kada san još nije došao
I spoljašnja budnost nestaje,
U tom trenutku Biće se otkriva.


56.

Iluzije nestaju,
Boje kruže,
Čak su i deljivi nedeljivi.


57.

U raspoloženjima krajnjih želja
Budi spokojna.


58.

Ovaj takozvani svemir
Pojavljuje se kao prevrtljiva
slikovna predstava.
Da bi bila srećna, pogledaj ga na taj način.


59.

O Voljena,
Usmeri pažnju ni na zadovoljstvo niti na bol,
već na ono između njih.


60.

Stvari i želje
Postoje u meni kao i u drugima.
I tako prihvatajući,
pusti ih da se transformišu.


61.

Kao što talasi dolaze sa vodom
I plamenovi sa vatrom,
Tako Univerzalno talasa sa nama.


62.

Kad god tvoj um luta,
Unutrašnje ili spoljašnje,
Na samom ovom mestu, to.


63.

Kada si jasno svesna
kroz neko određeno čulo,
zadrži tu svesnost.


64.

Na početku kijanja, u toku drhtavice,
U grčenju, iznad provalije, uletanjem u borbu,
U izuzetnoj znatiželji, na početku gladi,
Na kraju gladi,
Budi neprekidno svesna.


65.

Čistota ostalih učenja
Je kao nečistota za nas.
U stvarnosti,
Znaj ništa kao čisto ili nečisto.


66.

Budi neisto ista prema prijatelju
kao i prema strancu,
u časti ili beščašću.


67.

Ovde je sfera promene, promene, promene.
Kroz promenu razori promenu.


68.

Kao što se kokoška brine o pilićima,
majčinski brini određena znanja,
određene radnje,
u stvarnosti.


69.

Pošto su, u istini,
Vezivanje i sloboda relativni,
Ove reči su samo za one
Isprepadane svemirom.
Ovaj svemir je odraz umova.
Kao što vidiš mnogo sunaca u vodi iz jednog Sunca,
Tako posmatraj vezivanje i oslobođenje.


70.

Razmori svoju suštinu kao zrake svetlosti
Od središta do središta nagore kroz pršljenove,
I tako se podiže “živost” u tebi.


71.

Ili u prostorima između,
Oseti ovo kao bljesak.


72.

Oseti kosmos kao prozračnu
uvek-živuću prisutnost.


73.

U toku leta kada vidiš celo nebo
Beskrajno čisto,
Uđi u takvu čistoću.


74.

Šakti,
Vidi sav prostor kao da je već
uvučen u tvoju glavu
U blistavosti.


75.

Buđenje, spavanje, sanjanje,
Znaju te kao svetlost.


76.

U toku kiše u crnoj noći,
Uđi u to crnilo
Kao oblik oblika.


77.

Kada kišovita noć bez mesečine
nije prisutna,
zatvori svoje oči, vidi crnilo.
Tako, nedostaci nestaju zauvek.


78.

Kad god tvoja pažnja zasvetli,
U samoj toj tački,
Iskusi.


79.

Usmeri pažnju na vatru koja se podiže kroz tvoj oblik
Od nožnih prstiju nagore
Dok telo ne izgori u pepeo
Ali ne ti.


80.

Meditiraj
o stvaranju verujućeg sveta
Kao sagorevanje u pepeo,
i postani biće iznad ljudskog.


81.

Kao što se, po osećaju, slova udružuju u reči
i reči u rečenice,
i tako, objektivno,
krugovi se udružuju u svetove,
a svetovi u principe,
pronađi ih na kraju kako se zgušnjavaju u našem sopstvu.


82.

Oseti: moju misao, ono što jesam, unutrašnje organe – mene.


83.

Pre želje
I pre znanja,
Kako mogu da kažem da ja jesam?
Razmisli.
Rastvori u lepoti.


84.

Baci sa strane vezanost za telo,
Shvatajući da sam ja svuda.
Onaj koji je svuda je radostan.


85.

Razmišljajući ni o čemu
Ograničiti će sebe neograničavanje.


86.

Pretpostavi da razmišljaš
O nečemu izvan poimanja,
Izvan lakomosti,
Izvan nečeg što nisi – ti.


87.

Ja sam postojeći.
To je moje.
To je to.
O, voljena, čak i u takvom znaj neograničenost.


88.

Svaka stvar je doživljena kroz znanje.
Sopstvo sija u prostoru između znanja.
Shvati jedno biće kao znalca i znanje.


89.

Voljena,
U ovom trenutku,
Pusti da um, znanje, dah, oblik,
Budu uključeni.


90.

Dodirivanje očnih jabučica kao pero,
Lakoća među njima otvara se u srcu
I tamo prodire kroz kosmos.


91.

Ljubazna Boginjo,
Uđi u etersko prisustvo
Prodirući mnogo dalje od iznad i ispod sopstvenog oblika.


92.

Stavi sadržaj uma u tako neizrecivu čistotu
Iznad, ispod i u svom srcu.


93.

Razmotri bilo koji deo svog prisutnog oblika
Kao bezgranično prostran.


94.

Oseti svoju materiju,
Kosti, meso, krv,
Zasićenu kosmičkom suštinom.


95.

Oseti fine kvalitete kreativnosti
Kako prožimaju tvoje grudi
I preuzimaju izuzetne oblike.


96.

Prebivaj na nekom mestu beskrajno prostornom,
Čistom od drveća, brda, naselja.
Zatim dolazi kraj pritisaka uma.


97.

Razmotri mnoštvo
Kao tvoje sopstveno telo blaženstva.


98.

U bilo kom lakom položaju
Postepeno ispuni oblast između pazuha
velikim mirom.


99.

Oseti sebe kao da ispunjavaš sve pravce.
Daleko, blizu.


100.

Poštovanje stvari i bića
Je isto za prosvetljenog
Kao i za neprosvetljenu osobu.
Onaj prethodni ima jednu veličanstvenost:
On ostaje u svetu unutrašnjeg raspoloženja,
Ne gubi se u stvarima.


101.

Veruj sveznajuća, svemoguća, prodiruća.


102.

Zamisli duh istovremeno
Unutar i oko tebe
Dok se ceo svemir produhovljava.


103.

Sa svojom potpunom svesnosšću
Na onom samom početku želje, o znanju, znaj.


104.

O Šakti,
Svako određeno opažanje je ograničeno,
nestajući u sveprisutnosti.


105.

U istini oblici su neodvojivi.
Neodvojivi su sveprisutno biće
i tvoj sopstveni oblik.
Shvati kao da je svako sačinjeno od ove svesnosti.


106.

Oseti svesnost u svakoj osobi
Kao svoju sopstvenu svesnost.
Tako, ostavljajući sa strane brigu o sebi,
Postani svako biće.


107.

Ova svesnost postoji u svakom biću,
I ništa drugo ni ne postoji.


108.

Ova svesnost je duh vodilja
U svakom.
Budi taj duh.


109.

Pretpostavi da je tvoj neaktivni oblik kao prazna soba
Sa zidovima od kože – prazan.


110.

Graciozna, igraj.
Svemir je prazna školjka
U kojoj se tvoj um veselo beskrajno igra.


111.

Jedina slatkog srca,
Meditiraj o znanju i ne-znanju,
Postojanju i ne-postojanju.
Tada ostavi oba sa strane da bi mogla da budeš (to što jesi).


112.

Uđi u prostor, bez oslonca, večita, tiha.

4 comments:

  1. U pitanju je i jako stari i jako sveti hindu spis. A pošto se po Netu vrte "barkone" verzije (gde mudri muški prevodioci proširuju stihove svojim visprenim objašnjenjima), rekoh sebi ajd da stavim ovu moju golu, zen varijantu.
    Mislim da kada je prava stvar u igri ženama nisu potrebna dodatna pojašnjenja ;)

    ReplyDelete
  2. :)
    (Sorry Šerpić, imala sam problem sa logovanjem baš u komentare...)

    ReplyDelete