Pages

Thursday, May 24, 2012

InicijacijaMnogi misle da moraju majstore višeg znanja tražiti ovde ili onde, da bi od njih dobili obaveštenja. Međutim, tačno je dvoje. Prvo, onaj ko ozbiljno teži za višim znanjem neće zazirati ni pred kakvim naporom ni zaprekom da traži nekog posvećenog, koji ga može uvesti u više tajne sveta. A sa druge strane, svakom treba da je jasno, da će pod bilo kakvim uslovima naći posvećenje, ako ima ozbiljnu i dostojnu težnju za saznanjem. Jer za sve posvećene postoji jedan prirodan zakon koji ih navodi, da nijednom čoveku koji to traži ne uskrate ono znanje koje mu pripada. No, postoji i jedan isto tako prirodan zakon koji kaže, da se nikome ne može pružiti nešto od tajnog znanja, ko za to nije pozvan. I posvećeni je utoliko savršeniji ukoliko strože uzima u obzir oba ova zakona.

...


Na ovom (drugom) stepenu posvećivanja sasvim naročito dolazi u obzir jedno čovekovo svojstvo, koje se sastoji u bezuslovno zdravoj i sigurnoj moći rasuđivanja. Na obrazovanju takvog rasuđivanja mora se nastojati već na svim ranijim stepenima; a na ovom se mora pokazati, da li kandidat njime raspolaže tako, da je on pogodan za pravu stazu saznanja. Tajni učenik može samo onda napredovati dalje, ako je sposoban da razlikuje iluziju, nebitne slike fantazija, praznoverice i sve vrste priviđenja, od istinske stvarnosti. A to je na višem stepenu postojanja u prvo vreme teže nego na nižem. Tu mora nestati svaka predrasuda, svako omiljeno mišljenje, u odnosu na stvari o kojima se ovde radi; a jedino i samo istina mora biti putokaz. Ovde mora čovek biti potpuno spreman da se odmah odrekne neke misli, nekog shvatanja, neke sklonosti, ako to traži logično mišljenje. Izvesnost se u višim svetovima postiže samo ako se nikada ne štedi vlastito mnjenje.


Ljudi sa načinom mišljenja sklonim fantastici, praznoverici, na tajnoj stazi ne mogu postizati nikakav napredak. Zaista tajni učenik treba da izbori jedno dragoceno dobro. Od njega se uklanjaju sve sumnje u više svetove. Oni se pred njegovim pogledima otkrivaju u svojim zakonima. Ali on ne može da izbori to dobro, sve dok dopušta da ga obmanjuju priviđenja i iluzije. Za njega bi bilo rđavo, ako bi njegov razum prožimala njegova fantazija, njegove predrasude. Sanjari i fantaste su za tajnu stazu isto tako nepogodni, kao i ličnosti sklone praznoverici. To sve ne može dovoljno da se naglasi. Jer u sanjariji, fantastici i praznoverici vrebaju najgori neprijatelji na putu ka saznanjima u višim svetovima. Ali pri tom niko ne treba ni da veruje da tajni učenik gubi poeziju života, sposobnosti za oduševljavanjem, stoga što nad kapijom koja vodi ka drugoj probi posvećenja stoje reči: "Sve predrasude moraju od tebe otpasti." i što na ulaznoj kapiji za prvu probu on već mora da čita: "Bez zdravog ljudskog razuma uzaludni su svi tvoji koraci". Inicijacija - kako se stiču saznanja viših svetova
Rudolf ŠtajnerNo comments:

Post a Comment