Pages

Thursday, January 23, 2014

DijagnozaJoš 1933. godine Jung je interpretirao sledeći san koji mu je jedan lekar ispričao kao jedinu informaciju o pacijentu:

Neko je stajao pored mene i neprestano me ispitivao nešto o podmazivanju nekakve mašine. Mleko je predloženo kao najbolji podmazivač. Navodno, ja sam smatrao da je bolja ljigava sluz. Onda se bara isušila i u sluzi su bile dve izumrle životinje. Jedna je bila maleni mastodont. Zaboravio sam koja je bila druga životinja.

Jung je rekao da je u pitanju blokada cerebrospinalne tečnosti, verovatno zbog tumora, što je bilo tačno. Njegova interpretacija bila je zasnovana na činjenici da je lainska reč za sluz, jednu vrstu telesne "sluzi" pituita, a da "mastodont" potiče od dve grčke reči koji znače "grudi" i "zub". Izveo je zaključak da se slika mastodonta odnosi na tela sisara, strukture koje se nalaze na dnu treće moždane komore, "bazen" cerebrospinalne tečnosti u osnovici mozga.
Detalje Jungove interpretacije briljantno je rekapitulirao psiholog Rasel Lokhart u svom članku "Rak u mitovima i snovima". Kada su Junga upitali kako je došao do tačnog zaključka, odgovorio je:

...zašto sam taj san uzeo kao organski simptom, pokrenulo bi takvu raspravu da biste me optužili za najstrašniju opskurnost... Kada govorim o arhetipskim obrascima, oni koji su svesni ovih stvari shvataju, ali ako niste, onda mislite: ovaj tip je apsolutno lud, jer govori o mastodontima i njihovoj različitosti od zmija i konja. Trebalo bi da vam održim kurs od oko četiri semestra o simbolizmu da biste mogli da cenite ono što sam rekao.

Kao što je Lokhart zaključio: "Telesni organi i procesi imaju kapacitet da stimulišu stvaranje psihičkih slika koje su značajno povezane sa tipom fizičkog poremećaja i lokacijom." Do ovoga verovatno dolazi preko električnih i/ili hemijskih poruka mozga iz obolelog dela tela, a koje se interpretiraju  u umu u vidu slika.


Ljubav, medicina i čuda
Bernie Siegel

No comments:

Post a Comment