Pages

Thursday, May 30, 2013

Mantra srca - Prajna Paramita Hrydaya SutraKada je Bodisatva Avalokitešvara
prebivao u dubokoj Prađna Paramita meditaciji
shvatio je da su svih pet Skanda prazne.

I tako je prevazišao sve bolesti i patnje.

O, Sariputra, Oblici se ne razlikuju od Praznine.
i Praznina se ne razlikuje od Oblika.
Oblik jeste Praznina i Praznina je Oblik;
isto važi i za Osećanja,
Precepciju, Volju i Svesnost.

Sariputra, Karakteristike
Praznine svih Darmi
su ne-podižuće, ne-nestajuće, ne-oskrnavljene,
ne-čiste, ne-povećavajuće, ne-smanjujuće.

Zato u Praznini nema Oblika,
nema Osećanja, Percepcija, Volje i Svesnosti.

Nema Oka, Uveta, Nosa, Jezika, Tela ili Uma;
nema Oblika, Zvuka, Mirisa, Ukusa, Dodira ili Misli;
Nema Stvarnosti Oka,
dok ne stignemo do ne-Prebivajuće Svesnosti.

Nema Neznanja i takođe nema Kraja Neznanju,
dok ne stignemo do ne-Starosti i Smrti i
nema Kraja Starosti i Smrti.

Isto tako, nema Istine u Patnji,
zbog Uzroka Patnje
zbog Prestanka Patnje, niti zbog Staze.

Nema Mudrosti, nema nikakvog Postignuća.

Zato što nema Ničeg da bi bilo Postignuto,
Bodisatva koji se oslanja na Prađna Paramitu nema
Ometanja u svom Umu.

Zato što nema Ometanja, on nema Strah.

I prolazi jako daleko iza Zamagljene Mašte.

I dostiže Krajnju Nirvanu.


Bude Prošlosti, Sadašnjosti i Budućnosti,
oslanjajući se na Prađna Paramitu
su dostigli Najviše Prosvetljenje.

Zbog toga je Prađna Paramita Velika Čudesna Mantra,
Mantra Osvetljenja, Najviša Mantra,
koja zaista može da Zaštiti od sve Patnje bez Greške.

Zato je On izgovorio Mantru Prađnaparamite,
rekavši

Otišlo
Otišlo
Otišlo daleko
Otišlo sve daleko na onu stranu
O Prosvetljenje!
Neka bude tako.
Gate
Gate
Paragate
Parasamgate
Bodi Svaha.
No comments:

Post a Comment