Pages

Thursday, September 4, 2014

KretanjaTri početka

Postoje tri vrste započinjanja borbe.
Prvi je način kada ti preduzmeš prvi korak i napadneš, drugi je da tvoj napad usledi odmah pošto protivnik učini prvi pokret, a treći je da i ti i protivnik napadnete u isto vreme.

Ni u jednom sukobu ne može biti drugačijeg početka osim ova tri. Pošto je, zavisno od načina napada, moguće postići brzu pobedu, ovaj koncept početka koji sam izložio od prvenstvene je važnosti u mojoj doktrini.
Iako ima više aspekata ovog koncepta prvog poteza, teško je o njima pisati jer se pitanje svake pojedinačne situacije mora razmatrati samo od sebe. Pobeda se postiže tako što se brzo oceni namera protivnika i primene znanja moje vojne doktrine.
Prvi napad (ken no sen) je kada se spremaš da prvi napadneš. Lagano zauzmeš poziciju za napad i onda, bez oklevanja, napadneš. Tvoj napad mora da bude snažan i brz, ali da ti ostavi i neke rezerve. Nemoj da svu energiju utrošiš u početnom napadu. U ovakvom napadu - u kome se koncentriše velika snaga volje, u kome su pokreti nogu mnogo brži nego obično i u kome se napadač približi protivniku u jednom dahu - u takvom napadu napadač isprazni odjednom sav svoj duh. Od početka do kraja, neprijatelja treba da osvojiš svojim entuzijazmom i pobediš ga pod bilo kojim okolnostima.

Drugi, "iščekujući napad" (tai no sen). Kada neprijatelj krene u napad na tebe, pravi se da te to uopšte ne brine. Ili izigravaj slabost. Kad ti se protivnik, započinjući napad, približi, povuci se tako da izgleda kao da bežiš. Onda se, naglo, vrati i pobedi ga u jednom dahu. To je jedan od načina pobede u iščekujućem napadu. Isto tako, kada protivnik napadne snažno, ti možeš da mu poremetiš ritam ako napadneš još snažnije. Iskoristi taj momenat promene i postigni pobedu.

Treći je napad "telom na telo" (taitai no sen). Ova vrsta napada koristi se kada neprijatelj napadene brzo, a ti mu odgovoriš snažno, ali smireno, ili, kada protivnik priđe dovoljno blizu, iznenada napadneš i u kratkom dahu pobediš. Kada protivnik nastupa lagano, kreći se nešto brže nego obično, ali ne suviše, otprilike kao da ploviš; kada on priđe dovoljno blizu, učini prividan pokret, sve vreme posmatrajući protivnikove reakcije. Onda brzo napadni i pobedi.

...


Učiniti prenosivim

Ovaj koncept postoji u svim stvarima u životu. Pospanost i zevanje se može preneti, vreme takođe može da se prenese.
U velikim bojevima moguće je naterati neprijatelja da izgubi opreznost. Kada je neprijatelj uznemiren ili nestrpljiv, pravi se kao da te ništa ne zabrinjava i deluj opušteno. Kada primetiš da je neprijatelj prihvatio tvoje raspoloženje, iznenadi ga i svom brzinom napadni.
U dvoboju je takođe važno dopustiti protivniku da bude opuštenog tela i duha, i onda ostvariti pobedu ofanzivnim napredovanjem, svom snagom i brzinom.
Postoji takođe pojam "trovanje", sličan ovome koji nazivanom "prenosivošću". Protivnika treba naterati da mu postane dosadno, da se uznemiri i da stekne utisak da si podređen u odnosu na njega.

Svitak vatre
Pet krugova
Šinmen Musaši No comments:

Post a Comment