Pages

Friday, May 7, 2010

Grom - savršeni um

U pitanju je pa... "poema" pronađena kao deo tekstova u Nag Hamadi pećinama 1945. Čudnim putevima ovi spisi su prošetali do Londona, pa su vraćeni ili treba da se vrate na istok, više se ni ne sećam. Tek 2000. godine (a tada sam ih željno iščekivala već 7 godina) po nekom dogovoru dozvoljeno je javno objavljivanje ovih drevnih skripta.
Spisi su gnostički, smatraju se predhrišćanskim i za sada je diskutabilno da li su pripadali tadašnjoj sekti "terapeuta" ili nekoj drugoj izrasloj iz judaističke tradicije.
Više i detaljnije može da se pročita u delima Elejn Pejgejls i ostalih istraživača vezanih prevashodno za ovaj istorijski period i ranohrišćanske sekte.

Ovo je "muški" način doživljavanja ovog teksta.

A ovo je "ženski".
Meni začudo, pa i ne tako "začudo" blizak.
Ovako sam ja pročitala taj tekst i primenila ga na sasvim sličan način.
...Da, i u plesnoj dvorani.
Ništa nije tako savršeno, tako omamljujuće, tako pefektno usađeno u dušu, kao duhovna sloboda.
Ništa nije toliko vredno koliko vredi savršeni um.

No comments:

Post a Comment