Pages

Saturday, May 29, 2010

Harmonični put kija

Univerzum je beskonačna sfera beskonačnog prečnika.

Ako zakoračite u desno, univerzum ne postaje za korak kraći u tom smeru. Gde god da ste, uvek se nalazite u središtu ove beskonačne sfere. Ako se ova sfera, koja je univerzum, zgusne, ona postaje tan-den u donjem trbuhu. Ova tačka nema određen prečnik, trebalo bi da bude zgušnjavana beskonačnim zbijanjem uvek za polovinu.

Kada dostigne dovoljno mali opseg da je ne možete zamisliti, zadržite je u svesti upravo takvu kakva je. U tom trenutku izjednačili ste se sa univerzumom. Ako vam se dogodi da vam um isklizne, postaćete slabi i pašćete na leđa pri najlakšem guranju.

Upravo se na ovo misli u zen izreci: "Mislite nešto što se ne može misliti."

Ako smanjite središnju tačku na veličinu koju ne možete zamisliti, vaša svest postaje beskonačno mirna. Prirodno postajete nepokretni kada ste izjednačeni s univerzumom.

Ovo je prvo načelo sjedinjavanja tela i uma.


Book of Ki
Koichi Tohei


No comments:

Post a Comment