Pages

Friday, June 13, 2014

Naravno da su pare u pitanju


Uvek su pare u pitanju.

I kada mi oči rade kao taksimetar,
to je zato što još nekom oči rade kao takismetar.

Uplatnice,
priznanice,
kartice.

Sve je to taksimetar.


No comments:

Post a Comment