Pages

Sunday, April 14, 2013

Nedelja dana teorije zavere 2. deoO tehnologiji koja se primenjuje od 1967. godine.
O našim podzemnim bazama na Marsu.
O kargo letovima u trajanju od 33 sata kada se ljudi i oprema prebacuju zajedno i o pojedinačnim prebacivanjima standardnom dematerjalizacijom.
Iznad svega o reversnoj inženjeriji i novoj fizici koja se predugo krije i zbog čega se već poduže vreme blokiraju sve ostale nauke, a naročito biologija.
No comments:

Post a Comment