Pages

Tuesday, November 24, 2009

?

Tumačenje (posle podužeg teksta): ...Međutim, Arđuna je ubijao zbog principa religije, a ne po svojoj ćudi.

Pitanje (posle podužeg mozganja): Šta je „princip religije“... uopšte ili u ovom konkretnom primeru?

Razrešenje (pošto je Durga preparkirala tigra, a Krišna sišao sa Arđuninih bornih kola): Krišna prilazi tumaču, uzvišenom učitelju, i lupa mu dva šamara, a onda ga zaobilazi i staje pravo ispred mene. Tada i ja dobijam dva pedagoška šamara zato što se pravim pametna i zato što ne poštujem učitelja.

Okreće se i daje znak. Durga polazi prva, a za njom formacija ljudi na bornim slonovima.

Ja stojim skroz pozadi i trljam obraz.
Stvarno, što se pravim pametna?


No comments:

Post a Comment