Pages

Monday, January 18, 2010

jnana yoga

Trajanje materjalnog svemira je ograničeno i ispoljeno je u ciklusima kalpa. Kalpa je dan Brahme, a dan Brahme se sastoji od hiljadu ciklusa četiri yuga ili razdoblja: Satya, Treta, Dvapara i Kali. Ciklus Satya ima obeležja vrline, mudrosti i religije, gde praktično ne postoji neznanje i porok, i ta yuga traje 1 728 000 godina.
U Treta yugi pojavljuje se porok i ta yuga traje 1 296 000 godina. U Dvapara yugi postoji još veće opadanje vrline i religije, porok narasta i ova yuga traje 864 000 godina.
I konačno, u Kali yugi (koja traje već od pre 5 000 godina) postoji obilje razdora, neznanja, nereligije i poroka. Prava vrlina praktično i ne postoji, i yuga traje 432 000 godina. U Kali yugi porok narasta do te mere da se na kraju yuge On pojavljuje kao avatar, uništava demone, spašava svoje odane i otpočinje sledeću Satya yugu, a zatim se ovaj celokupan proces ponavlja.

Ove četiri yuge koje se okreću hiljadu puta predstavljaju jedan dan Brahme, boga ovog stvaranja, a isti broj sačinjava jednu noć. Brahma živi stotinu ovakvih godina i onda umire.
Zemaljskim proračunima ovih "stotinu godina" iznosi 311 biliona i 40 milijardi zemaljskih godina.
Prema tome, život Brahme izgleda fantastičan i beskrajan, ali sa tačke gledišta večnosti samo je kratak kao bljesak munje. U okeanu Uzročnosti postoje bezbrojne Brahme koje se javljaju i iščezavaju kao mehurići pene. Brahma i njegov stvoreni svet su zajedno deo materjalnog svemira i zato su stalno promenljivi.


Za materjalno stvaranje, Njegova potpuna ekspanzija uzima oblik tri Visnua.
Prvi, Maha-Visnu stvara čitavu materjalnu energiju poznatu kao mahat-tattva. Drugi, Garbhodakasayi-Visnu ulazi u sve univerzume da bi u njima stvorio raznolikosti. Treći, Ksirodakasayi-Visnu je rasprostranjen kao sveprožimajući Duh u svim univerzumima i poznat je kao Paramatma koja je prisutna i u najsitnijim česticama.
Svako ko poznaje ova tri Visnua može da se oslobodi materjalne zapletenosti...


Razmišljam o geologiji ovih dana.

No comments:

Post a Comment